Fotogalerie

Obrazy s Duší 

Vytvářím obrazy, které jdou z mé duše – s nekonečnou láskou, vášní a celou svou bytostí. 

Každý z nás se občas setkává s hektickými chvílemi a stresujícími situacemi. V dnešním uspěchaném světě je klidný prostor pro relaxaci a obnovu energie neocenitelný. Zkuste si představit, jak by bylo úžasné mít doma místo, které by působilo jako útočiště pro vaši duši. 

Představte si, že byste měli obraz, který by nejen krásně doplňoval váš interiér, ale také by vám pomáhal vnitřně se uzdravovat a podporoval vaši osobní transformaci. Obrazy s duší jsou více než jen dekorace; jsou nástrojem pro hluboké léčení a zklidnění. Každý pohled na ně může být jako jemný dotek pro vaši duši, který vám pomůže uvolnit staré vzorce a nabít energii pro nový den. 

Každý z nich je nositelem unikátního vzkazu a esence, která je jen jeho a nikoho jiného. Tvorba mě naplňuje radostí, umožňuje mi plynout s energií a spojit se s vyšším vědomím. Tyto obrazy jsou skutečně jedinečné a vytvářeny ve vrstvách, přičemž každá vrstva je prostoupena božskými kódy a vibracemi lásky. Vždy sleduji energii, která se projevuje skrze mě, a nechávám se jí vést. S každým obrazem přichází také aktivační poselství, které podporuje jeho hlubší účinek. 

Každý obraz je originální dílo, které je vytvořeno s myšlenkou na to, aby se stalo zdrojem pozitivní energie pro jeho majitele. Obrazy jsou malovány tak, aby působily na mnoha úrovních vašeho nevědomí a pomáhaly uvolňovat bloky, podporovat uzdravení a slouží taky jako každodenní podpora na cestě osobního růstu a změny.

Nechejte se inspirovat a obohatit svůj domov uměním, které hladí tělo i duši. Každý obraz s duší je vytvořen s hlubokou péčí a pozorností, aby se stal nejen estetickým doplňkem, ale také léčivým společníkem na vaší životní cestě. Investice do obrazu s duší je investicí do vaší osobní pohody a harmonie.

Věřím, že každý obraz má svého předurčeného majitele, a pokud vás některý z nich osloví, může to být znamení, že je určen právě vám.

O mně

MOUDROST, 40x40, 4.000,-

Veškerou moudrost a sílu máš v sobě. Jen si možná na své pouti životy na ni zapomněl/a, nebo sis jí skrze své zkušenosti v sobě uzavřel/a. Přicházím k tobě a přináším léčení a pochopení, že je pouze tady a teď a ty můžeš opustit vše, co ti již na cestě neslouží. Přijmi opět svou sílu, dary, svou moudrost a vyzař je do sebe. Budu ti průvodcem pro tyto léčivé chvíle sebe poznání.

STRÁŽCE RODU, 50x70, 6.000,-

Přináším velký dar a pomoci tobě i tvým rodům, jak tomu současnému, tak i těm minulým. Pomůže ti pochopit, jak ti tvůj rod pomáhal lépe se poznat, jak tě ovlivňoval a formoval na tvé životní pouti, abys dokázal/a plně pochopit a uzdravit se díky tomuto poselství. Abys využil/a onen dar a podporu, které toto požehnání a léčení přináší. Pomůžu ti otevřít tvé srdce, ať můžeš do něj přijmout paprsek božské milosti a přijmout léčeni v mnoha vrstvách. Již v lehkosti. Dominantou tohoto obrazu je dračí průvodce Lazarus

ANDĚLÉ V NÁS, 50x50, 6.000,-

Každý z nás v sobě skrývá křehké křídlo anděla, které je symbolem spojení s něčím daleko mocnějším, než si umíme vůbec představit. Ve skutečnosti jsme jakýmsi způsobem andělé, jenž se prožívají v lidské podobě. Naše srdce pak představuje onen most, který nám umožňuje dotknout se tohoto neuchopitelného světa. Skrze srdce se otevíráme tomuto posvátnému spojení a objevujeme krásu vzájemného propojení. Se sebou i s Nimi a jejich podporou.

DOTEK ANDĚLA SOUCIT, 50x50, 5.000,-

Přijmi, prosím, tuto hlubokou lásku a soucit, který ti s radostí posílám na křídlech mé přítomnosti. Otevři své srdce mým uzdravujícím dotykům a nech se zahrnout milostí, jež ti přináším prostřednictvím záře paprsku smaragdového světla. Dovol svému dechu plynně proudit, vdechuj klid a s každým nádechem přijímej. Jsem tu pro tebe, abych ti poskytl podporu a naději, kterou hledáš.

LÉČENÍ, mužsko-ženského principu, 50x50, 4.800,-

Ponořte se do hlubin svého srdce, neboť právě tam se nachází klíč k vašemu uzdravení. V tomto intimním prostoru můžete nalézt rovnováhu a porozumění, které hledáte. Je to místo, kde se může každý z nás naladit na vlnu harmonie, která rezonuje s naším nejvnitřnějším já. Vaše srdce je zároveň cílem i výchozím bodem – skrývá v sobě nezměrnou sílu, jež má moc uzdravit jakoukoliv bolest. Otevřením srdce můžeme s láskou a porozuměním dotknout se všeho kolem nás. Dejte prostor této neviditelné síle a poznejte, jak může proměnit vaši cestu k lepšímu.

ARCHANDÉLSKÁ LÁSKA, 50x70, 6.000,-

Láska je ta nejúžasnější síla ve vesmíru, schopná harmonizovat a uzdravovat vše na co dosáhne. Připomeň si, milý příteli, že ty sám/sama jsi vtělením této lásky v nesčetných formách a prožitcích. Otevři brány svého srdce a nech svou bytost naplnit touto nekonečnou energií, která proudí i skrze mě a má moc uzdravit cokoli. Nech ji působit na všechny aspekty tvého života, tvé existence a tvých emocí.

ARCHANDÉLSKÁ PÉĆE, 50x70, 6.000,-

Pootevři jemně portál svého srdce, který nás spojuje, a nechej jej, aby pociťovalo tu neuvěřitelnou sílu naší péče. Připrav se prožít opravdový zázrak, který přichází s touto péčí – zázrak, který bude pak skryt v každém tvém dechu, v každém výdechu. Nezaváhej nás oslovit a povol nám vstoupit do tvého života, abychom pečovali o tvou bytost, o tvé tělo i duši. Naše křídla nesou naději a víru, které ti chceme přinášet den co den. S láskou a pozorností se budeme starat o tebe, neboť tvé blaho je naším posláním. Vždy jsme tu pro tebe, připraveni naslouchat a podávat pomocnou ruku.

CHRÁM OBNOVY, 30x40, 5.600,-

Rád bych vám představil tento úchvatný obraz, který ke mně přišel jako dárek z éterického světa. Jeho vibrace jsou plné léčivé síly a jsou laděné k harmonizaci různých rovin našeho bytí, od tělesné po duševní. Tento obraz slouží jako klíč k hlubšímu porozumění a uzdravení všeho, na co si jen vzpomeneme. Vstupte do světa plného obnovujících energií, který tento obraz otevírá. Povolte, aby moudrost vaší duše a těla očistila vše, co už není v harmonii s nejčistšími vibracemi lásky. Nechte se pohltit něhou a láskyplnými energiemi, které z tohoto obrazu vyzařují, a otevřete se zázrakům, které mohou proměnit váš život. Přijměte tuto pozvánku s otevřeným srdcem a dovolte, aby se kouzlo tohoto obrazu stalo součástí vašeho každodenního života. Buďte připraveni na proměnu, která vás může vést k hlubšímu pochopení sebe sama a světa kolem vás. 

NÁVRAT DOMŮ s kamenem krystalu, 50x70, 6.500,-

Když přijde čas opustit tuto zemskou cestu, všechno materiální, na čem ti tak záleželo, se rozplyne jako prach. Přicházíme na svět bez ničeho a stejně tak z něj odcházíme. To, co však zůstává, jsou naše vzpomínky a to, jak jsme prožili svůj život. Důležité je, zda jsme i přes všechny výzvy zůstali laskaví a dobrými lidmi. Užívej si každý okamžik své cesty, prožívej ji plně všemi smysly, které ti byly dány. Ve skutečnosti na tomto světě záleží jen na tom, jak hluboké a smysluplné vztahy jsme byli schopni vytvořit a jakou stopu za sebou zanecháme. Pamatuj, že konečný význam není v hmotných věcech, ale v lásce a laskavosti, kterou rozdáváme. 

VE-SMÍR, 40x40, 4.500,- PRODANÝ

Spoj se, milý člověče, s nekonečným vesmírem, který ti pulsuje v nitru. V této nezměrné hlubině tvého já se skrývá vše, po čem jsi kdy toužil, co tvá duše vyhledává v tichých okamžicích. Zde objevíš svůj pravý směr a všechnu moudrost, kterou sis na své životní pouti postupně osvojil. Nehledej odpovědi ve vnějším světě, ale ponoř se hlouběji do sebe, do prostoru za svou hrudí. Dýchej klidně a otevřeně přijímej podporu a mír, který ti vesmír nabízí.

POSVÁTNÉ ŹENSTVÍ (s kamenem krystalu), 30x40, 5.600,-

"Obraz s duší Posvátné ženství", je mostem, který vás přivede od pocitu ztráty a vyčerpání k obnovení vaší vnitřní síly. Tento obraz je nejen uměleckým dílem, ale také nástrojem meditace a zdrojem inspirace. Když se na něj podíváte, připomenete si o své vnitřní moudrosti a spojení s univerzální ženskou energií. Obraz vám pomůže znovu se dotknout zlatého grálu, který máte ukrytý ve svém lůně, a probudit frekvenci lásky, která vám přinese zpět radost a tvořivost ve vašem životě. Staňte se součástí oslavy života a svého posvátného ženství s "Obrazem s duší Posvátné ženství".

SÍLA, 30x40, 3.600,-

Naše vnitřní síla je nekonečná a tvůrčí, a každý z nás ji nosíme ve svém nitru. Tato síla je jako skrytý poklad, který máme v sobě, čekající, až ho objevíme. Její pramen neustále vyvěrá hluboko v nás a je přístupný kdykoliv, kdy si přejeme z něj čerpat. Můžeme se k němu přiblížit, napít se z jeho osvěžujících vod, nebo se dokonce ponořit do jeho nevyčerpatelných hlubin a načerpat vše, co právě potřebujeme pro náš život. Tento zázračný pramen nám také umožňuje, abychom zanechali za sebou vše, co již v našem životě není potřebné. Pak, osvobozeni od zbytečného břemene, můžeme rozevřít svá křídla a v naší překrásné síle se vznést k novým výšinám. Nyní je ten pravý čas objevit a využít tu obrovskou sílu, která ve vás dřímá. Přijměte ji s otevřeným srdcem a nechte ji vést vaše kroky. Věřte ve svou vnitřní sílu a dovolte jí, aby vás nesla tam, kam vaše srdce touží. 

VNITŔNÍ DÍTÉ se světelnými kódy podpory a krystalky síry, 30x40, 3.600.-

Naše vnitřní dítě a jeho dopad na náš život, jsou klíčovými prvky v mozaice, kterou nazýváme život. Dovol energii tohoto obrazu, aby se ti přiblížila, pronikla do tvého bytí, a pomohla tak rozpustit staré, bolestivé vzorce, které tě možná drží zpět ať může dojít k hluboké transformaci a uzdravení. Otevři se porozumění poselství, které tento léčivý obraz přináší a otevření se novým kapitolám tvého života. Přistupuj k tomu s otevřeným srdcem a buď připraven na nové začátky. Vždyť každý z nás si zaslouží plnohodnotně žít, svobodný od břemen minulosti. 

POUTNÍCI V ČASE, 15X15, lze pořídit jednotlivě á 9.80,- , či celou sérii 2.600,-

My jsme věční poutníci, putující napříč časem a prostorem. Naše kořeny se rozprostírají hluboko v srdci Matky Země i daleko ve vzdáleném vesmíru. Jsme nedílnou součástí nekonečného vesmíru možností, multidimenzionální bytosti obdařené mnoha dary. Tyto dary jsme si přinesli, abychom je prozkoumali a využili k dobru jak pro sebe, tak pro celý svět. Dovolte, aby vás pohltila energie vzpomínek, které v sobě skrýváte. Nechte je, aby ve vás zažehly jiskru inspirace a probudily vaše hluboké vědomí. Tímto způsobem můžete znovu objevit a naplno využívat své vrozené dary a schopnosti. Společně můžeme tvořit harmonii a přinášet světlo tam, kde je třeba. 

 Objednávám si svůj Obraz s duší

Vyplňte všechny potřebné údaje, ozvu se

 co nejdříve zpět.

Reference

Blanka Lia Ann malířka, světelné kódy, intuitivní průvodce

Obrazy Péti, mé blízké a sesterské dušičky jsou velkou nádherou, jsou to probouzeči a průvodci. Jsou vstupní branou do vzpomínek a tichými pozorovateli, kteří umí vzít druhé za ruku ve chvíli, kdy se na cestě objeví překážky, aby energeticky pomohly a podpořily. Jsou tím, čím je ona sama. Její tvorba je jako lístky květiny. Jako když vítr foukne prudce do bohatě rozvité růže a její voňavé lístky se rozletí kolem, jako když ze sakur vzniká ten nádherný květinový déšť.  Její obrazy jsou jako její lístky - hladící, všeobjímající a hojící.

Magdalena Langerová

Tvé obrazy jsou velmi silné a hluboké.

Podmínky pro doručení (zásilkovna), osobního předání a plateb

Pokud si chcete koupit hotový obraz, můžete si ho vyzvednout buď přímo u mě v ateliéru ve Strančicích, nebo v Praze. Když si obraz rezervujete, musíte zaplatit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny. Tuto zálohu pošlete na bankovní účet číslo 222487176/0600. Pokud zálohu nezaplatíte do dvou dnů od rezervace, obraz bude zase k dispozici ostatním zákazníkům. Zbytek peněz zaplatíte v hotovosti při osobním převzetí obrazu. 

Pokud chcete, abych obraz poslal přes zásilkovou službu, potřebuji od vás adresu pobočky zásilkovny, kam mám obraz poslat, a vaše kontaktní údaje – email, telefonní číslo, jméno a příjmení. Platí stejná pravidla pro zálohu jako při osobním převzetí. Obraz vám pošlu poté, co mi na účet dorazí zbytek peněz za obraz a poplatek za zásilkovou službu, který vám sdělím předem. Máte na to 7 dnů. 

Pokud si objednáte obraz na zakázku (osobní obraz), sdělím vám jeho cenu při objednávce. I zde platí, že je potřeba zaplatit předem zálohu ve výši 50 % z ceny. Maximální cena za osobní obraz je obvykle 25 000 Kč. Obraz si můžete osobně vyzvednout v Praze nebo ve Strančicích a doplatit zbytek ceny v hotovosti. Pokud chcete obraz poslat zásilkovnou, obraz odešlu po zaplacení zbývající částky a poštovného, o kterém vás informuji předem, na účet 222487176/0600.