Obchodní podmínky rezervací, plateb a účasti na seminářích, online sezení

Milí klienti a přátelé, s hlubokým uznáním oceňuji vaši energii a čas, který investujete do účasti na mých seminářích a sezeních. Jsem si vědoma i toho, jak důležitý je váš i můj čas, a proto bych ráda představila jasné podmínky rezervací. 

Jejich akceptací při přihlašování na seminář nebo rezervací místa dochází k vzájemnému pochopení a souhlasu. 

Podmínky rezervací jsou následující: 

- Záloha ve výši 500 Kč, která se platí při rezervaci místa na jakékoli akci, zajišťuje vaši účast. 

- V případě zrušení účasti z jakéhokoli důvodu týden před akcí se storno poplatek rovná výši zálohy, tj. 500 Kč z celkové sumy. 

- Odhlášení se z akce méně než 48 hodin před jejím začátkem vede k úhradě storno poplatku v plné výši účastnického poplatku. Nabízím vám však alternativu, a to možnost poslat na svoje místo náhradníka. 

Pro ONLINE sezení: 

- Žádám o úhradu plné částky na můj účet nejpozději do druhého dne po rezervaci vašeho termínu. Tímto způsobem si zajišťujete své místo. 

- Nebyla-li platba provedena včas, rezervace není považována za platnou. 

- Stornování online konzultace méně než 48 hodin před jejím termínem znamená úhradu storno poplatku ve výši 2600 Kč. 

Pro OSOBNÍ setkání: 

- Platba probíhá na místě v hotovosti. Rezervací se zavazujete, že v případě zrušení setkání méně než 48 hodin předem uhradíte storno poplatek 2600 Kč (2800 Kč pro terapii v Praze) na můj účet 222 487176/0600. 

O vašem soukromí dbám a neukládám ani nezpracovávám vaše osobní údaje v souladu s GDPR. 

Děkuji za pochopení a těším se na naše setkání plné pozitivní energie a vzájemného respektu. 

S úctou a přátelským pozdravem Petra Sára

O mně