CESTA DUŠE - poznej sám sebe

 KAŽDÉMU SE DĚJE TO, V CO VĚŘÍ

Když započneš tuto pouť, je to cesta poznání, pochopení a přijetí se v různých polohách na různých úrovních vědomí. 

Kdo jsem? 

Jsem ta, která přináší ukotvení ve vědomí tvé jedinečnosti, skrze tvou esenci duše a Božskou jiskru. Jsem poslem mezi světy jemně-hmotnými a fyzickou realitou.
Jsem branou mezi závoji a předávám informace, které ti pomůžou k pochopení a ozdravení těla i duše.
Jsem tou, která přináší rozhled z vyšších úrovní vědomí. 
 
Jsem ženou, která objevuje samu sebe. Tou, která se  poznává a uzdravuje v různých úrovních vědomí. Tou, která je jednou nahoře a jednou dole. Tou, která  poznává a přijímá temnotu v sobě, jindy zase uznává světlo v sobě a dary, které mi přijetí mých stínů přineslo. 

Kým nejsem, je
- guru, ta která snědla moudrost světa
- vůdce svých oveček
- ta, která vyřeší za tebe tvůj život
Ale můžu ti ukázat, jak na to...

 Chce to totiž 
- odvahu nahlédnout do svého nitra, přiznat si a     přijmout to, že za vše co žiji, si můžu jedině já   sám/sama. 
- odvahu přijmou všechny své části a poděkovat jim 
- odvahu přijmout minulost jako dar, pochopit lekce   života 

Pokud cítíš touhu roz-pomenout se na jedinečnou esenci své duše, pokud toužíš po ra-dosti a svobodě ve tvém bytí, můžu být i tvým průvodcem. S láskou Petra Saíra


Pravdou ale zůstává, že bez Vašeho přičinění a touhy změnit své vlastní postoje jsou výsledky jakékoli terapie jen dočasné.