CESTA DUŠE - poznej sám sebe

                          Pouze systematická práce na nás samých nám může přinést kýžené ovoce.

                                                               Radomír Němeček

MEDITACE 

Na YouTube jsem vytvořila kanál Cesta duše pro všechny, kteří rádi meditují. Cítím velkou vděčnost, že Vás můžu provázet nejen v terapiích, ale i v meditaci. Jelikož je meditace velice silný léčiví přenos, je tedy také svým způsobem terapií. 

A jak já vnímám meditaci? 

Meditace nás propojuje se všemi částmi nás samotných, s naší vnitřní moudrostí - s naši vlastní akášou. V tichu nás samotných nalezneme všechny odpovědi, uzdravení a pochopení. Meditovat můžeme kdekoliv a kdykoli. Meditace je o propojení se svým tělem, napojení na svůj dech, o ztišení a naslouchání sám/a sobě. Meditace je o okamžiku tady a teď. S láskou Petra

Jedno povídání na příznacích transformace o mě a o tom, co mě naplnuje.


 
https://youtu.be/PE9LKaxrNVo


Řízená meditace


 Meditace léčení a harmonizace těla i psyché 

https://www.youtube.com/watch?v=8auKsVh1oy4&t=52s


Meditace na uvolnění strachu

https://youtu.be/DtH5NEvknZM 


Meditace splněná přání

https://www.youtube.com/watch?v=X_376qF9P3U&t=217s


MLUVENÉ SLOVO

SLUNEČNÁ MEDITACE

Krásný den nám všem
Slunce dnes ukázalo po pár dnech schovávání se svou sílu, krásu a přenáší na nás světelné kódy a léčivou očistnou energii. Pojďme využít tohoto daru a nechat se očistit touto energií od všeho, co nám již neslouží a zatěžuje náš fyzický i energetický chrám. Můžete zajít do přírody, na nějaké krásné místo, nebo se pohodlně posaďte a jdeme na to
Pomalu se nadechuj a vydechuj, pouze si uvědom, že s nádechem přijímáš a s výdechem uvolňuješ vše, co tě nyní tíží. Nádech a výdech. Jdeš krásnou slunečnou krajinou, vnímáš teplo, slunce, vůni vzduchu, zpěv ptáků a zvuky matky Gai. Vnímáš, jak se tvé srdce otevírá a uvolňuje. Před sebou najednou vidíš nádherný zlatý slunečný chrám, vnímáš, jak se před tebou otevírá v celé své kráse. Jdeš k němu se záměrem, nechat vyléčit své fyzické, mentální a emoční tělo od všech nánosů, nízkých energií, jako je strach, obava, úzkost, nepřijetí. Už jsi u něj celkem blízko a vnímáš, jak u vchodu do něj stojí krásné vysoké bytosti světla, které se ti klaní a otevírají velká vrata. Vcházíš dovnitř. Prostor je celý ve zlaté a žluté léčivé energii. Stoupáš si doprostřed tohoto chrámu a necháváš na sebe působit léčivou energii slunce, vnímáš jak tě tato energie omývá, léčí. Vnímáš svým vnitřním zrakem jak vše, co už posloužilo svému účelu, stéká z tvého těla v podobě tmavé energie do matky země. Ta tuto energii přijímá, transformuje a navrací zpět do tvého těla tvými chodidly jako výživu. Ty jen propouštíš a příjmáš. Vnímáš tento ozdravný proces s vděčností a jako zázrak. Když odejde vše, co odejít má, pomalu se otáčíš a odcházíš. Děkuješ světelným bytostem za jejich přítomnost a jdeš zpět krajinou do svého srdce a svého fyzického chrámu. Poděkuj sobě za proces, který sis dovolila, poděkuj Bohu, vesmíru, slunci za toto léčivé požehnání a otevři oči. Vnímej tu lehkost.


MEDITACE poznat, pochopit, přijmout svůj stín.

Pohodlně se usaď, nebo si lehni. Zapal svíci, zavři své oči a pomalu se vydej na tuto cestu plnou dobrodružství do svého nitra. Vstupuješ do ticha svého srdce. Nadechuješ uvolnění, vydechuješ vše, co ti v tom brání. Nádech a výdech - až do úplného uvolnění a povolení břicha. Nyní si zavolej k sobě tu část sebe sama , která ti brání v čemkoliv - zhubnout, přijmout sebe sama, která se bojí, která cítí vinu, která ti způsobuje bolest.... Vnímej, jak přichází cosi...může to být stín, žena, muž, dítě cokoli. Vnímej, co cítíš, když přichází. Jak vypadá to, co k tobě přichází? Jak se tváří? Co ti způsobuje jeho přítomnost? Jen s tím, co přišlo, buď. Vnímej sebe. Vnímej to... A nyní se zeptej svého stínu, proč je tady, co ti přišel říct, co pořád nechápeš? Jaké má pro tebe poselství? Proč ti způsobuje to a to? Promlouvej s ním a k němu. Můžeš se o sobě dozvědět spoustu pravdy. A nebo prostě jen buď se svou nepřijímanou částí a uvolňuj veškeré emoce, které s ní v tobě přichází. Do ničeho se netlač, následuj kroky, které ti přichází. Až oba projevíte, co potřebujete, zkus mu říct: "Vidím tě a přijímám tak, jak jen v této chvilce jsem schopen". Nyní nastal čas se se svým stínem rozloučit. Slib vám oběma , že se k němu budeš vracet, že budete poznávat navzájem jeden druhého až do úplného pochopení a přijetí. Nyní vnímej, jak odchází a ty se navracíš do plného propojení se svým tělem. Ještě si párkrát prodýchej své tělo a otevři oči. S láskou pro Vás přijala a vložila Petra.
Pravdou ale zůstává, že bez Vašeho přičinění a touhy změnit své vlastní postoje, jsou výsledky jakékoli terapie jen dočasné.