Přivtělené duše

Je mnoho duší, které po smrti fyzického těla nechtějí nebo nemůžou z nějakého důvodu odejít do světla (drží je tady např. láska k pozůstalým, strach z pekla, karmické dluhy, různé druhy strachů, lpí na penězích, majetku, touha ovládat a škodit ). Zůstávají tady uvězněni bez těla, bez další možnosti realizace. Tyto duše se můžou přivtělit k bytosti, která fyzické tělo má a můžou se též skrze něj projevovat. Pak člověk, který má u sebe duši, může být pro sebe i své okolí najednou jiný, divný. Může se stát, že má pocit, jakoby ho něco ovládalo, může být podrážděný, hodně unavený, můžou se najednou objevit nepochopitelné emoce např. strachy, deprese, ale i nemoc... Tyto duše se k nám můžou přidat, když jsme na nějaké úrovni oslabeni...je oslabené naše energetické tělo - jsme v nízkých vibracích. Kolem nás se v tu chvíli pohybuje duše, která vibruje stejně nízkou vibrací a tak jí to k nám může přitáhnout. Stává se též, že přisedlík je s námi již několikátou inkarnaci (toto bývá dost často karmického důvodu). Nedají se tady popsat všechny možné projevy, ale věřte, že pokud se k Vám ,,přidá,, duše budete to na sobě cítit...

Je třeba si ale uvědomit, že ne všechny naše problémy můžeme přisuzovat přisedlým duším.

Na odvádění duší není žádný univerzální návod. Ale člověk, který se tímto zabývá a zná pravidla - si ví rady. Osobně pomáhám odvést přivtělenou duši do světla buď pomocí automatické kresby, nebo skrze médium (médiem chápejte klienta).Vhodnost metody vybírám intuitivně. Tento proces probíhá zhruba následovně :

Po napojení se na přisedlou duši jsem okamžitě vedena buď s ní začít komunikovat , nebo jí rovnou odvést pomocí jiné techniky tam kam patří.
Pokud jsem k tomu vedená, zjišťuji , z jakého důvodu je tato duše u klienta, co ji zde poutá - drží, co po klientovi vlastně chce. Stává se, že řešíme karmický dluh, který si klient s přisedlou duší nese z jiného/jiných životů. Tady vedu terapii směrem, u kterého ve výsledku dojde na obou stranách k pochopení, odpuštění a propuštění závazků, které vznikli na úrovni duší... Poté nachází tyto duše klid a duše , která tady již ukončila svojí pouť , směřuje do světla. Ještě před odchodem požádám o pročištění jak duše kterou odvádím, tak klienta léčivým bílým světlem a vše je s vděkem a pokorou dokončeno...

Tato technika je zde popsaná velice,velice zjednodušeně a neberte ji jako návod. Je potřeba znát daný postup, protože ve většině případech se dostáváme do vícero minulých životů, kde je potřebné znát postup a orientovat se v technice

Tímto způsobem se dá samozřejmě pročisti i Vaše nemovitost. Tady se přítomnost duší může projevovat různými nepříjemnými projevy...podivnými úkazy a zvuky v domě, na některém místě v zahradě se nedaří rostlinám, dítě může mít nepochopitelné panické strachy, vidí ,,bubáka,, , vázne výstavba domu, nedaří se, při přestěhování do nového bytu či domu se začaly objevovat různé zdravotní problémy (bolesti hlavy,zad, špatný spánek) atd...Někdy může být Váš pozemek či dům zatížen i prokletím, rodovými zátěžemi, negativními energiemi...i toto vše se dá řešit...s potřebnou dávkou informací, s láskou a pokorou ke všemu a všem...

Některé případy , které jsem řešila

Muž J. CH. Praha 44 let : nemůžu v noci spát, chřadnu , slyším zvuky a kroky kolem mně, utichnou jen když tam se mnou někdo přespává,,,to nebývá často, návštěvy se u mně necítí dobře, i já jsem doma hodně vyčerpaný....po napojení skrze klienta, zjišťujeme, že je tam duše babičky, která umřela nedávno, babičku odvádíme do světla, před odvedením babičky má klient čas ji říct všechno co měl na srdci...babička umřela a oni se nestihli  rozloučit, ještě pročistím a zharmonizujeme klienta samého i prostor...klient odchází s úlevou a pochopením

Klientka L.S. 43 let: slyší hlasy, nasadily ji antidepresiva, po kterých to malinko polevilo, ale slyší je pořád, jakoby jí ovládaly, má pocit, že sebe občas nepoznává...zhoršil se jí markantně zrak a ,,utíká,, jí oko(u lékař nebyla zjištěna žádná příčina ) po napojení na klientku zjišťuji, že tato duše se k ní připojila když byla léčená v nemocnici, neškodí jí poprvé, již v několika životech si klientku ,,našla,, a obdobně ji škodila, po vysvětlení karmických zákonů a zrušení slibů z minulých životu odchází duše za pomoci anděla do světla, klientku harmonizuji, odchází unavená, ale s pocitem, že bude vše v pořádku...

Muž P. F. 44 let :slyší hlasy, a má pocit, že ho někdo-něco sleduje, po napojení na klienta, se mi otevírá příběh přivtělené duše, která není s klientem poprvé (je s ním více inkarnací ), nyní se k němu připojila, když byl sám účastníkem autonehody a byl chvilku mimo tělo. Tady je potřeba přerušit a pochopit karmickou zátěž jak u klienta, tak u duše s láskou a pochopením pro oba a odvést duši - tak je i učiněno, klient odchází s pocitem beze strachu a obav...