CESTA DUŠE - poznej sám sebe

KAŽDÉMU SE DĚJE TO, V CO VĚŘÍ       

Poselství DUŠE na míru
Poselství Archandělských sfér 

 

Co ti chce sdělit tvá duše?

Co ti vzkazují tví průvodci?

Co dělat, když si nevím rady?

Poselství duše je vesmírný vzkaz, nápověda, kterou s laskavostí a jemností načítám pro ty, kteří potřebují nebo cítí touhu ve svém srdci tento vzkaz přijmout.

Pracuji intuitivně. Načítám vaše energie a pomáhám vám zvědomit pomocí poselství, které mi z vyšších sfér přichází, skryté příčiny případných obtíží, nejasností.

Jedná se o veršovanou, někdy i neveršovanou nápovědu, která vám může pomoci v různých oblastech života. Záleží na vašem zadání.

Energie těchto otisků jsou aktivační, proto doporučuji se opakovaně ladit na tento energetický přenos. Díky opakovanému čtení se nalaďujete na stejné frekvence, ze kterých pro vás nápovědu načítám. Poté je přenáším do psaného, kresleného otisku a afirmace.

Toto opakované čtení může napomoci aktivaci a prosvětlení nevědomí a následné změny v rovině vědomí. Dochází k “AHA" momentům, které otevírají nové možnosti a cesty.

Číst mezi řádky a vnímat nápovědu srdcem. Jen tak můžete procítit a porozumět tomuto poselství.

Tento aktivační proces, ve formě POSELSTVÍ se skládá

- ze psaného poselství, které vám odešlu emailem ve formátu PDF 

Pokud cítíte ve svém srdci, že poselství je to, co vám může pomoci otevřít nové cesty a možnosti ve vašem životě, zašlete mi vaše jméno, příjmení, datum narození, vaši fotku

Poselství vám pošlu ve formátu PDF, emailem. Odesláno bude do 14 dnů od připsání částky 1111,- na můj účet 222487176/0600 kde do poznámky napište Poselství a Vaše příjmení.

Poselství je pouze jakousi nápovědou, která Vám může otevřít jiný pohled na  vaši situci. Změna je však na Vás.

A jak může poselství vypadat?POSELSTVÍ od ARCHANDĚLŮ
Každý z vás má svůj vlastní klíč k poznání a mnozí z vás to již vědí, ale ještě jim to strach nahání. Ono podívat se z blízka na své stíny, přijmout to, že nikdo z vás není bez "viny" - chce odvahu velkou. Jenže toto přijetí vyléčí dělení na dobré/zlé. To moudré spojení "ať ten, kdo jsi bez viny hodí kamenem" vám dnes připomenem.


Vše, co se děje nyní v této době velké, vás má naučit být zase "člověkem". Připomenout to, kým jste i nejste, podívat se na to zpříma. A to, co vám již k ničemu není, s láskou a pochopením propustit ze všech svých struktur a nastavení.
Vše kolem vás se nyní čistí a každý z vás si může být jistý, že nezůstane nic, jak do teď bylo. Odhalená budou různá poznání a pouze ve vašich srdcích, můžete dojít k jejich chápání. Otevírejte svá srdce více, zhluboka dýchejte a plňte Božím plánem své plíce. Pouze v plném přítomném spojení vašeho srdce, může dojít k pochopení každé situace lehce.

 
Zklidněte se nyní do ticha svým dechem, přijměte zodpovědnost za to, "kým já jsem a kým už nejsem". To, kým jsi kdysi byl, pouze zkušenost byla. Neexistuje žádný trest - ten se rozplynul na prach, v dějinách. Zůstává jen čistá víra, důvěra v plné pokoře. Ne však na kolenou, s hlavou sklopenou ve strachu - ten zanechejte v dějinách prachu.

 
Započala epocha konce a nového zrození v čistotě vašich srdcí. Rozpomeň si duše krásná. Brzy nalezne v sobě každý svůj vlastní klíč k poznání, i když to možná ještě strach nahání. Každý jeden z nás budeme u vás stát tiše. Čekat na impulz vašich srdcí, touhu a vaše svolení, bez něho nemůže dojít k naší pomoci k vašemu vyléčení.
Nečekejte ale, že vás někdo z nás zachrání. 

Nečekejte na náš zásah z venčí. 

Záchranný člun najde každý pro sebe sám ve svém srdci. V plném propojení skrze korunu ke svém srdci, 

s nohama na Zemi, 

se svými kořeny, 

plně propojeni, 

s Matkou Zemí. 

Jak nahoře, tak dole, 

čím silnější koruna je, 

tím jsou kořeny vaše napojeny,

do příbytku vašeho, 

zde na matce Zemi.

Na to dbejte a jak nahoře, tak dole v sobě vyrovnejte. Protože jen s matkou Zemí vystoupáte do nových nastavení.

 
S hlubokou láskou ve svém srdci pro vás přijala Petra Saíra 2.8.2021
 

Drahá naše.

Nezůstávej již dále v těch těžkých vzpomínkách více, ty ti ničí do hloubky tvé srdce a plíce. Narodila ses do tohoto života , aby se ti vyhnula každá trampota. Tvá síla myšlenky je veliká, tak se netvař, že se tě to netýká:)

Sama víš nejlépe co dělat, hlavně se na nic neupínat. Ztrácíš tím své plynutí a tvá duše se v tom ztrácí - až se utopí. To je naše rada pro tebe, dívej se víc do sebe. Nehledej odpovědi mimo sebe - tam, kde je nebe. 

Když kráčíš v souladu v sobě tady a teď, překročíš každou překážku tvé mysli hned a otevře se ti noví svět. Svět tak krásný, dosud nepoznaný a ty, duše, tam budeš svou paní. Z tvého středu vytvoříš do hmoty každé své přání. Stačí to jen udělat a zázraky od života čekat.

Máš na to plné právo, stačí se jen rozhodnout a v čistotě ducha na vlnách nejčistější kosmické lásky plout. Když nasedneš na energii tohoto plynutí, slunce naděje se ti ve všech sférách tvého bytí rozsvítí.

AFIRMACE 

Já jsem tady Já jsem teď Tady a teď je ta odpověď


Drahá duše

Jsi jak motýl, létáš lehounce, všeho se dotýkáš. Ve tvém životě bylo období souchotě.

Chtěla si sosat sladký života med, jen tvé obavy tě držely od té Many boží zpět. Dovolila sis jen kapičku a hned sis v obavách vytvořila z iluzí nedůvěry vlastní smyčku. Nedůvěra v sebe samu je tvůj vlastní jed, co tě nyní drží zpět.

Ptáš se : Zasloužím si?  Neberu si toho příliš moc?  Zůstane pro ostatní?  Můžu to všechno přijmout hned ? Neochudím tím celý svět? 

Pro každého z vás, je tady všeho dost a nadosah. Stačí se jen zastavit na chviličku a prohlédnout už pro vždy tu iluze nedostatku smyčku. Vykroč s odvahou a vírou vpřed a překroč ten iluzorní svět.

Na té straně "za zrcadlem" je ten pravý svět, kde můžeš létat jako motýl. Lehounce, s odvahou, s důvěrou v plynutí a sosat vše, co ti duše krásná přijde k chuti.

Ten svět nalezneš a vytvoříš v sobě teď, když už jsi zakusila ten sladký života med. Vytvoříš si jej ve svém srdci nejdříve a pak emocí vyšleš jako šíp a zasáhneš všechny tvé cíle. Nenechej se odradit již více a rozdýchej z hluboka své plíce. Nadechni do nich boží jiskru čistou a dovol si být důvěřivým, v boží plán optimistou :)

Jdi cestičkou klikatou, poznávej svět a sebe v tom světě tady a teď. Zbav se všech iluzí, slož všechny zbraně myšlenek hned a dovol si duše krásná vnímat ten opravdový svět. Svět tolik známý, ale dosud nepoznaný a ty drahá naše buď v něm svou paní. S láskou Mi

AFIRMACE

Zasloužím si lásky celý svět (to si opakuj každé ráno jak procitneš-hned :)))  )


 POSELSTVÍ od ARCHANDĚLA GABRIELA

Prozkoumávej vše, co k tobě přichází, to jediné tě vyvede ze všech nesnází. Přichází informace různých druhů a ty se občas ocitáš v bludném kruhu. Z toho kruhu lze vystoupit lehce, ztiš se a pochop ty lekce.

Vše, co se nyní děje, je v Božím plánu a mnohým z vás to otvírá hlubokou ránu. Děje se to vše pro vaše léčení, jediné co vám nyní pomůže, je hluboké ztišení. Ponoření se k hluboké ráně a vyléčení, to jediné se po vás chce-nyní.

Skrze pochopení může dojít k vyléčení a poté k osvobození. Osvobodit svou duši z hlubokého trápení, které tkví pouze z vašeho nepochopení.

S láskou pochopit tyto lekce a osvobodit se z kruhu utrpení lehce. Vystoupat pak ke svobodě blíže a uvolnit ty mříže. Uvolnit okovy zapomnění a zrodit se do nových nastavení.

Do nastavení, kde budeš volný jako pták, věř mi, je to tak. Jedině skrze pochopení muže dojít duše tvá k osvobození. Tak lehké to může být, jen nepoužívat svou hlavu jako štít.

Ponořit se do srdce lehce a v něm pochopit života lekce.

Jsme tady pořád s vámi a pokud to dovolíte, požádáte nás, pomůžeme vám vyléčit a pochopit vaše rány.

S láskou Gabriel.

Přijala v hluboké úctě toto aktivační poselství Petra Saíra 

Vložte svůj text...