Cesta duše-poznej sám sebe 

                        Pouze systematická práce na nás samých nám může přinést radost a lehkost v našem životě


www.petranarozna.cz