Cesta duše-poznej sám sebe 

                        Pouze systematická práce na nás samých nám může přinést kýžené ovoce.

                                                                Radomír Němeček


www.petranarozna.cz