Cesta duše-poznej sám sebe 

                        Pouze systematická práce na nás samých nám může přinést kýžené ovoce.

                                                                Radomír Němeček


www.petranarozna.cz    

- karty, vhledy do budoucna-minulosti, načítání zdravotního stavu, výroba bylinných čajů a kapslí dle vaší potřeby, léčení energií Reiky, zasvěcení do energie Reiky, jména duše, léčivé energetické obrazy na míru, semináře a jiné