CESTA DUŠE - poznej sám sebe

KAŽDÉMU SE DĚJE TO, V CO VĚŘÍ       

Moudrost věků

Je jednou z pradávných a prastarých technik, které byly darovány lidstvu za účelem znovu-napojení na jejich vnitřní moudrost, na jejich vědomí a vědění - tedy na boha v nás. Bylo mi umožněno rozpomenout si na onu techniku a mohu ji znovu využívat a nabízet duším, které si Moudrost věků zavolá a pro které bude přínosem při navyšování jejich vibrací. Tato technika je vytvořena tak, aby komplexně zvědomila a pročistila témata spojená s 5 ELEMENTY (Země, Voda,Oheň,Vzduch,Já jsem). U každého z elementů budeme společně, v mnou řízené regresní meditaci, hledat tady na Gai vaše první tělo - se kterým jsou spojené naše dary, vědění či vaše prvotní zvíře - které nese v sobě esenci moudrosti a vašeho osobního vedení . Budete si brát zpět dary a vědění, které vám bylo kdysi násilně odebráno. Následně budeme uvolňovat z našich fyzických těl nánosy dramat a traumat s tím spojených. 

Pro napojení s pradávnou Moudrostí věků je nezbytné projít kompletním cyklem, který je rozdělen do 5 pravidelných setkání jednou za 4 - 5 týdnů. Každé setkání zabere přibližně 4 - 5 hodin. Během pauzy mezi našimi setkáními bude u každého z vás probíhat osobitý proces léčení, uvolňování a zvědomování všeho, čím si bráníte být plně ve své síle a svobodě. Pouze systematická práce na vás samých vám může přinést kýžené ovoce. Po ukončení celého cyklu můžete opět cítit ve svém životě to, kým doopravdy jste, budete schopni lépe navigovat v situacích, které vás potkají, a pociťovat radost a lehkost ve svém bytí.

Již druhé setkání probíhajícího semináře Moudrosti věků proběhlo v uzavřené skupince

VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE VČERA 12.12.2020 ZÚČASTNILI SPOLEČNÉHO TVOŘENÍ NA SEMINÁŘI MOUDROST VĚKŮ MOC DĚKUJI A TĚŠÍM SE NA VÁS PŘÍŠTĚ. BYLA TO ZASE JÍZDA🙏🙏🙏 A JÁ VÁM VŠEM DĚKUJI ZA VAŠÍ DŮVĚRU VE MĚ VLOŽENOU. PETRA