Cesta duše - poznej sám sebe

Konzultace Ze-mě 

Osobně, nebo online

Konzultace Ze-mě je mým ojedinělým konceptem terapie, která vznikla na základě mé 8 leté praxe v oblasti osobního a duchovního rozvoje, mého vzdělávání a vlastních zkušeností.
Jedná se o velmi účinnou techniku, která vede klienta k osvobození se od jeho trápení, bolestí duše, které sahají často do minulosti a to velmi hluboké, až do minulých životů.

Cílem, je dovést Vás k pochopení a k uzdravení těla i duše.  

Celá planeta nyní prochází silným procesem proměny. Tlaky na jedince i společnost jsou veliké. Rozpadá se staré paradigma, vše se mění, stejně jako my. A my tyto procesy a tlaky můžeme využít k vyléčení našich duší, k uvolnění, propuštění starých úhlů pohledů a přesvědčení, k vyléčení starých zranění. Tvoříme totiž nyní nové paradigma, Novou Zem. Každý sám za sebe.

Pokud jste již připraveni a otevřeni nechat lehkost vstoupit do svých životů a 

- chcete se cítit svobodně a užívat si život

- chcete žít zdravý vztah se sebou, žít vztahy naplněné láskou a respektem

- chcete vstoupit do své síly a být v souladu se sebou, se Zdrojem

- chcete naplnit své poslání, aktivně užívat jedinečnost vašich darů v souladu s vaší duší, vyšším Já v energiích Nové Země

- můžou být právě terapie Ze-mě pro  Vás velkým přínosem


CO JE TERAPIE  ZE-MĚ?

Jedná se o velmi intenzivní a laskavý proces, kterým se dostáváme až k duši samotné, ke kořenu problému.
Průběh stkání je veden moudrostí Vaši duše a Zdrojem.
U každého probíhá tento ozdravný proces svým jedinečným způsobem.
Nedá se porovnávat.
Proto i prožitek u každého bývá rozdílný. Vše záleží na jedinečnosti, intenzitě a schopnosti prožívání každého z nás. 

Terapie je skvělým způsobem, jak na sobě pracovat. Neočekávejte prosím, že Vás terapií spasím, nebo že téma, které vás dlouhodobě trápí, vyřešíte jedním sezení. 

I když i to je reálné.

Konzultace je jedním z mnoha kroků, který bude třeba udělat.
Další kroky jsou na vás. A ty jsou o tom, co a jak děláme, jak smýšlíme v každý den.
Vždy Vás ráda po procesu inspiruji dalšími možnými účinnými kroky, ale zda to pak skutečně budete dělat, to už je na Vás.
 
Veškerou zodpovědnost za život, si neseme každý sám.

Počet sezení je u každého individuální. Vše záleží na tom, v jaké části své cesty ke mne přicházíte. Co vše, již máte za sebou (práce na sobě). 

Dále na tom, kolik vrsrev Vaše téma má. U někoho postačí jedna návštěva, u jiného zase více. Je pouze na Vašem rozhodnutí, zda budete po sezení pokračovat dál
Rozhodnutí nechávám na Vás.

Pracuji celostně s tělem i duší

Co vás na konzultaci čeká?

Budu vám naslouchat, s čím aktuálně potřebujete pomoci, ujasníme si záměr. Zvědomím vám souvislosti, sdělím vhledy, ať můžete pochopit a opustit to, co vás tíží.

Inspiruji vás k možným krokům vedoucích ke změnám. Působením mého aktivačně-transformačního pole se vám při naší společné komunikaci zaktivují potřebné léčebné procesy, vedoucí ke změnám, otevřou se vlákna nových možností

Provedu Vás procesem léčení, uvolnění starých přesvědčení, bloků, úhlů pohledů a omezujících nastavení. Vše bude probíhat postupně, laskavě, ale velmi účinně tak, aby mohla nastat změna v souladu s plánem Vaší duše a vyššího Já.

Během setkání dochází k energetickému restartu, k zaktivování vaší osobní síly. Tím, že uvolníte to staré, otevřou se pro vás nová vlákna možností, které jsou již v souladu s energiemi Nové Země.
Uzdravování probíhá na všech úrovních duše těla, na úrovni buněčné včetně  DNA. A to s přesahem ještě několika dnů, týdnů, s přesně takovou intenzitou a takovými změnami, které budou pro vás přínosem.


Díky mým zkušenostem v mnoha terapeutických oblastech jako jsou

- regresní terapie
- akášické vhledy s přepisem starých a nefunkčních programů
- práce s limbickými otisky
- kvantové opravy a ladění energetických center a orgánů
- konstelační techniky pro jednotlivce i skupiny
- mentální konstelace

- léčení skrze dotek osobně, i na dálku
- harmonizace prostor, těla i duše
 - channeling (kresba a písmo)
 - světelné kódy a světelný jazyk
 - spolu-práce s energií Božského Zdroje, Kristovskou energií, s paprskem Boží milosti,  s energií přírodních bytostí
 - psychosomatické souvislosti

 Dochází mnohdy až ke kvantovým skokům ve vědomí a následně v životě jednotlivce.

 S úctou Petra