CESTA DUŠE - poznej sám sebe

CTM terapie

Tělo, mysl, duch jsou propojené jedno s druhým, pokud jsou zdravé, jsou v naprosté rovnováze.

Pokaždé,když jakýmkoliv způsobem potlačujeme sami sebe, odrazí se to na naší psychické, ale i fyzické stránce. Tělo má v sobě neuvěřitelnou moc uchovávat veškeré informace z našeho života, pocity radosti i nespokojenosti, křivdy, traumata a jiné emoce, které si postupně ukládá.

''Pokud se Vám zdá, že potřebujete ve svém životě něco změnit, tak se vám to nezdá'' 

Rozhodnete-li se pro změnu a ucítíte touhu pochopit sebe sám/a, ráda Vás tímto procesem provedu. Zažijete na vlastním těle tuto jedinečnou a mnou obnovenou prastarou dotykovou techniku, zaměřenou na uvolnění vašich negativních pocitů, emocí, dramat a traumat, které jste si uzamkli do svého fyzického těla a následně jste si tím vytvořili blokace různého typu, popřípadě onemocnění na fyzické, či psychické úrovni. 

Uvolňovacím masážním a energetickým technikám, které používám, k ošetření předchází terapeutické sezení. Při němž se zaměříme na situace, ve kterých se necítíte dobře. Rozebereme vše tak, aby došlo k pochopení a zvědomení dané situace a následně uvolním masáží to, co se zablokovalo na fyzické úrovni těla. Celostní terapeutická masáž je zaměřená na celkovou péči nejen o vaše fyzické tělo, ale také o psychickou schránku. V terapiích hojně využívám konceptu mnou na míru vytvořených čistících vět, které zacílí svou energii do momentu v čase a prostoru všech dimenzí a realit, kde jsme si poprvé vytvořili nějakou blokádu, které jsme uvěřili a převzali jí, jako by to byla naše pravda. Tato energie čistících vět vstupuje tam, kde jsme si zapamatovali něco, co nám bylo řečeno a přijali jsme to za své a fungujeme z této nepravdy až do teď. Všechny tyto energie nepravdy se nám uzamkli do našeho energetického systému a blokují nás v našich životech. Ale díky čistícím větám, které tvořím přímo na míru osoby, na kterou jsem napojená, můžeme společně tyto energie z Vašeho systému odemknout a osvobodit.

CTM terapie je zaměřená na celkovou péči nejen o vaše fyzické tělo, ale také o psychickou schránku.

Pravdou ale zůstává, že bez našeho přičinění a touhy změnit své vlastní postoje jsou výsledky jakékoli terapie jen dočasné...jsou pomíjivé.